ARHEOLOGIE

CULTURA STARČEVO-CRIŞ ÎN DEPRESIUNEA ŞIMLEU
THE STARCEVO-CRIŞ CULTURE IN THE SIMLEU BASIN

Sanda Băcueţ-Crişan

carte
ISBN 978-973-1868-37-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 15 lei

Tendinţa actuală de cercetare pe spaţii geografice bine determinate, de abordare a unor teme bine definite, este din plin reliefată în monografia Cultura Starčevo Criş în Depresiunea Şimleului. Cartea se adresează specialiştilor din domeniul arheologiei preistorice, cu precădere specialiştilor care abordează problematica perioadei neo-eneolitice. În cadrul monografiei sunt prezentate exhaustiv descoperiri mai vechi din situri cercetate în urmă cu 20 de ani cum este situl de la Zăuan-„Dâmbul Cimitirului”, rezultate rămase într-o oarecare măsură inedite, dar şi descoperiri de dată recentă. Lucrarea abordează pe larg datele tehnice ale cercetărilor arheologice întreprinse în siturile de la Zăuan-„Dâmbul Cimitirului”, Porţ-„Corău”, Halmăşd-„Dâmbul Bisericii” şi Cehei-„Mesig”, cercetări care au reliefat urme de locuire din neoliticul timpuriu şi dezvoltat. Sunt prezentate pe larg toate informaţiile legate de habitat, sisteme de subzistenţă şi viaţă spirituală. Unul dintre cele mai importante aspecte este prezentarea exhaustivă a materialului pe complexele identificate în cercetările arheologice, având astfel posibilitatea de a fi realizate analogii cu alte descoperiri contemporane.