ARHEOLOGIE

THE CELTS FROM THE CARPATHIAN BASIN BETWEEN CONTINENTAL TRADITIONS AND THE FASCINATION OF THE MEDITERRANEAN. A STUDY OF THE DANUBIAN KANTHAROI
CELŢII DIN BAZINUL CARPATIC ÎNTRE TRADIŢIILE CONTINENTALE ŞI FASCINAŢIA MEDITERANEI. UN STUDIU PRIVIND KANTHAROI-I DANUBIENI
(SERIA INTERFERENŢE ETNICE ŞI CULTURALE ÎN MILENIILE I A. CHR. – I P. CHR. VOL. XVII. EDITORII SERIEI: NICOLAE GUDEA, CĂLIN COSMA, AUREL RUSTOIU)

Aurel Rustoiu, Mariana Egri

carte
ISBN 978-606-543-143-0
Anul apariției: 0
Format: A4
Nr. pagini: 0
Copertă cartonată
Preț: 60 lei

Cartea, bilingvă, are ca prim obiectiv acela de a identifica principalele tipuri de kantharoi (o categorie ceramică ce a caracterizat lumea celtică răsăriteană) danubieni, precum şi cronologia şi distribuţia lor. Al doilea obiectiv este acela de a evalua semnificaţia culturală pe care au avut o atât kantharoi i importaţi, cât şi imitaţiile locale, în cadrul diferitelor comunităţi celtice din regiune sau în interiorul unor grupuri sociale bine definite din Bazinul Carpatic. Cel de al treilea obiectiv este acela de a identifica factorii care au contribuit la renaşterea kantharoi lor iliro-pannonici pe parcursul La Tène ului târziu prin analizarea prezenţei lor într o serie de contexte arheologice semnificative. (Autorii)


CONTENTS

Foreword (J. V. S. Megaw)
I. Introduction
II. Typology and chronology
II.1. Imitations of Hellenistic kantharoi
II.2. Kantharoi resembling local bowls with two handles
II.3. Kantharoi resembling large bi-truncated vessels with two handles
II.4. Kantharoi with anthropomorphic or zoomorphic handles
III. The cultural significance of kantharoi in the Carpathian Basin
IV. The late La Tene revival of Illyrian-Pannonian kantharoi
V. Conclusions
Annexes
List of illustrations
Bibliography
Index


CUPRINS

Cuvânt înainte (J. V. S. Megaw)
I. Introducere
II. Tipologie şi cronologie
II.1. Kantharoi copiaţi după prototipuri elenistice
II.2. Kantharoi derivaţi din bolurile locale cărora li s-au adăugat două toarte
II.3. Kantharoi derivaţi din vasele mari bi-tronconice cărora li s-au adăugat două toarte
II.4. Problema vaselor cu toarte ornamentate antropomorf şi zoomorf
III. Semnificaţia culturală a kantharoi-lor din Bazinul Carpatic
IV. Renaşterea kantharoi-lor iliro-pannonici în La Tene-ul târziu
V. Concluzii
Anexe
Lista ilustraţiilor
Bibliografie
Index