ISTORIE

CASTELAREA CARPATICĂ. FORTIFICAŢII ŞI CETĂŢI DIN TRANSILVANIA ŞI TERITORIILE ÎNVECINATE (SEC. XIII-XIV)
CARPATHIAN CASTELARIA. FORTIFICATIONS AND CITADELS IN TRANSYLVANIA AND THE NEIGHBOURING TERRITORIES
(13TH-14TH CENTURIES)

Adrian Andrei Rusu

carte
ISBN 973-7867-27-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Autorul, cunoscut în cercurile de cercetare ştiinţifică (cercetător la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca, al Academiei Române) prin cele câteva volume deja publicate, a reluat acum vechea sa teză doctorală (1987), transpunând-o în haină cu totul nouă. Volumul este structurat în şase părţi mari: Abordarea metodologică, Castelarea, Polifuncţionalitatea fortificaţiilor şi cetăţilor, Subiecte speciale, Repertoriul fortificaţiilor din sec. XIII-XIV, Anexe, CD cu ilustraţie. Întreprinde o neobişnuit de amplă analiză şi sinteză asupra fenomenului cetăţilor din zona geografică şi cronologică sugerată de titlu; la fel este şi exigenţa critică operată asupra izvoarelor şi, mai ales, a scrisului istoriografic anterior. Fenomenele sunt investigate în întreaga lor complexitate, de la consistenţa materială a clădirilor (moştenirea antică şi cea a secolelor precedente, construcţia arhitectonică propriu-zisă, elementele constitutive, amenajările de funcţionare), până la cele mai nebănuite implicaţii ale cetăţii-instituţie în plan politic (echivalarea deţinerii cu puterea, cetăţile de graniţă, războiul din jurul lor), social (geneza stărilor nobiliare, reprezentare şi simbol, viaţa internă), destin economic (exploatări domeniale, colonizări, mine, drumuri, vămi, rolul în constituirea oraşelor), structuri etnice (cetăţi „săseşti”, „secuieşti” şi ale românilor, bisericeşti, cetăţile din Moldova, Ţara Românească şi Dobrogea). Sunt puse din nou în discuţie o serie de teme mult curtate în istoriografia medievisticii, cum ar fi originile primelor fortificaţii de pământ şi lemn, cetăţile teutonilor, istoria bisericilor fortificate, implanturile şi corespondenţele din diverse spaţii europene. Repertoriul face o comprimată istorie a 153 de obiective considerate sigure, adăugând alte 165 presupuse şi, în final, 88 de locuri fals atribuite acestei categorii şi acestui interval de timp. Este cartea unei epoci, o radiografie a timpurilor medievale dintre 1200 şi 1400, prin prisma fortificaţiilor. Aparatul critic debordant, bibliografia lărgită fără excepţii asupra tuturor producţiilor interioare, indiferent de expresia lingvistică, apoi, la fel de necenzurat, către cele mai noi abordări tematice din Europa, aşează studiul la temelia castelologiei din România. La final, dacă indicele de nume orientează în hăţişul celor peste 640 pagini, în schimb, rezumatul în limba engleză, extins pe 38 pagini, oferă facilitatea de înţelegere pentru un cititor de altă limbă decât cea română.