ISTORIE

MONUMENTE MEDIEVALE DIN ŢARA HAŢEGULUI
MEDIEVAL MONUMENTS FROM HAŢEG DISTRICT

Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu

carte
ISBN 978-973-1868-29-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Un număr de 15 monumente medievale, cinci cetăţi (Crivadia, Mălăieşti, Răchitova, Suseni – „Colţi”, Subcetate – „Haţeg”), două mănăstiri (Silvaşu de Sus – „Prislop”, Suseni – „Colţi”) şi opt biserici (Densuş, Ostrov, Peşteana, Sălaşu de Sus, Sânpetru, Sântămăria Orlea, Strei, Streisângeorgiu) sunt tratate succint, în texte bilingve, româneşti şi engleze. O hartă înlesneşte accesul la obiective.
Ilustraţia este complexă, insolită şi inedită, în bună parte color.
Autorii sunt reputaţi cercetători medievişti ai Transilvaniei. Viziunile lor istorice, artistice şi religioase sunt sintetice, foarte obiective şi chiar critice la starea monumentelor. După lectură, imaginea asupra Haţegului medieval este refăcută sau definitiv consolidată.
„Zestrea medievală care face obiectul acestui ghid, a fost şi ea mereu lăsată în plan secund, deşi este foarte prezentă cu biserici şi cetăţi. Toate sunt proporţionate la peisaj şi lipsite de ostentaţie, ca nişte edificii menite unor funcţionalităţi clare, ridicate cu mijloace relativ modeste, însă cu soluţii ingenioase. În lipsa informaţiei corecte, unele monumente sunt ambalate în legende sau poveşti istorico-folclorice, cu tendinţa de a substitui istoria reală”.