ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

EVALUAREA RISCURILOR

Editor: Mircea Bejan

carte
ISBN 978-973-1868-41-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprinde lucrări/articole/studii elaborate de inspectori de muncă, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici şi specialişti, prezentate în cadrul Simpozionului tehnico-ştiinţific „Evaluarea riscurilor - Locuri de muncă sigure şi sănătoase”, ce s-a desfăşurat în anul 2008, la Satu Mare, având ca scop dezvoltarea informării în asigurarea unui mediu de muncă mai sănătos şi sigur.