ISTORIE

ISTORICUL BOD PÉTER (1712-1769)
BOD PETER. THE HISTORIAN (1712-1769)

Gudor Kund Botond

carte
ISBN 978-973-1868-40-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Personalitate marcantă a culturii transilvănene, preotul şi istoricul Petrus Bod şi-a desfăşurat activitatea într-o perioadă de consolidare a puterii Habsburgice din Europa Centrală. Descompunerea radicală a barocului în Vestul Europei şi drumul presărat de victorii politice, academice şi ştiinţifice a iluminismului a avut, desigur, reverberaţiile sale în Imperiul Habsburgic şi implicit în Transilvania. Activitatea ilustrului preot Petrus Bod, personalitate aparţinând celei de-a doua generaţii transilvănene de la începuturile instaurării habsburgice, s-a desfăşurat îndeosebi în domeniul istoriei bisericeşti, istoriei, istoriei literare şi teologie, fără însă a se dezice de chemarea şi formarea sa ca preot calvin implicat în administrarea propriei Bisericii prin funcţia sa de notar general (vicar episcopal). Această activitate a fost îndelung cercetată din perspectiva unei monografii generale, istorii literare, poziţionări teologice şi chiar din perspectivă istoriografică. Cercetările detaliate privind istoriografia promovată de Petrus Bod s-au oprit însă la 1916, an nefast pentru orice activitate ştiinţifică. Mai mult decât atât, mai ales pentru cercetarea istorică, manuscrisele lui Bod, aflate în diferite biblioteci şi arhive din Transilvania, au fost întâmplător sau deloc cercetate în volumele apărute până la finele Primului Război Mondial. Ceea ce a promovat însă cercetarea ştiinţifică raportabilă la contribuţia lui Bod pentru istoriografie a fost dezbaterea din cadrul istoriei literare. Acest fapt a dus însă la o lipsă de echilibru în dezbaterea ştiinţifică privind contribuţia lui Petrus Bod la istoriografia transilvăneană.
Conştient de cele trei probleme majore ale cercetării: lipsa dezbaterii privind manuscrisele, reaşezarea unui echilibru firesc între cercetarea istoriei literare şi istoriografie şi promovarea unei viziuni, paradigme de cercetare istoriografică modernă, faţă de ultimele analize din istoriografie, autorul a încercat o reaşezare a istoriografiei practicate de Petrus Bod, în dezbaterea istorică actuală.