ARHEOLOGIE

ARTĂ ŞI MEŞTEŞUG ÎN EPOCA REGATULUI DAC. ARTEFACTE DE OS ŞI CORN. CATALOG
ART AND CRAFTSMANSHIP DURING THE DACIAN KINGDOM. BONE AND ANTLER ARTEFACTS. CATALOGUE

Coordonatori: Iosif Vasile Ferencz, Corneliu Beldiman

carte
ISBN 978-606-543-281-9
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS


Cuvânt înainte din partea conducerii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva ● Liliana Ţolaş, manager interimar
Argument ● Iosif Vasile Ferencz
Artă şi meşteşug în epoca Regatului Dac. Artefacte de os şi corn. Expoziţie la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva ● Corneliu Beldiman
Lista autorilor ● Corneliu Beldiman
Artefacte din materii dure animale în preistorie şi protoistorie ● Mihaela Ion
Arheozoologia. Materii dure animale ● Diana-Maria Sztancs
Specii domestice în vremea geto-dacilor ● Diana-Maria Sztancs
Specii sălbatice în vremea geto-dacilor ● Diana-Maria Sztancs
Vânătoarea la geto-daci ● Iosif Vasile Ferencz
Pescuitul la geto-daci ● Iosif Vasile Ferencz
Studiul artefactelor din materii dure animale ● Corneliu Beldiman
Artefacte din materii dure animale în preistoria şi protoistoria României ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs
Metodologia studiului artefactelor din materii dure animale ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs
Materii dure animale şi artefacte la geto-daci ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs
Cetăţuia dacică de la Ardeu ● Iosif Vasile Ferencz
Artefacte din materii dure animale descoperite la Ardeu-„Cetăţuie” ● Corneliu Beldiman
Vestigiile dacice de la Hunedoara-„Grădina Castelului”. Artefacte din materii dure animale ● Iosif Vasile Ferencz, Corneliu Beldiman
Aşezarea dacică de la Sighişoara-„Wietenberg”. Artefacte din materii dure animale ● Iosif Vasile Ferencz, Corneliu Beldiman
Un artefact de corn de cerb special: manşonul descoperit la Unip-„Dealul Cetăţuica” ● Corneliu Beldiman
Meşteşugul antic al prelucrării materiilor dure animale. Date experimentale ● Marius Barbu
Atelierul meşterului dac. Reconstituire ● Iosif Vasile Ferencz, Marius Barbu
Ambianţă şi detalii suplimentare prin proiecţia filmului documentar ● Iosif Vasile Ferencz
Scurtă incursiune în imaginarul dacic. Bestiarul real şi fabulos ● Iosif Vasile Ferencz
Catalogul artefactelor de os şi corn ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Iosif Vasile Ferencz
Figuri / Figures ● Corneliu Beldiman
Bibliografie / Bibliography ● Corneliu Beldiman


CONTENTS

Foreword of the manager of Museum of Dacian and Roman Civilisation Deva ● Liliana Ţolaş, interim manager
Argument ● Iosif Vasile Ferencz
Art and craftsmanship during the Dacian Kingdom. Bone and antler artefacts. Exhibition at Museum of Dacian and Roman Civilisation of Deva ● Corneliu Beldiman
List of authors ● Corneliu Beldiman
Osseous materials artefacts in Prehistory and Protohistory ● Mihaela Ion
Archaeozoology and osseous materials ● Diana-Maria Sztancs
Domestic species of Dacian times ● Diana-Maria Sztancs
Wild species of Dacian times ● Diana-Maria Sztancs
Hunting of Dacian times ● Iosif Vasile Ferencz
Fishing of Dacian times ● Iosif Vasile Ferencz
Study of osseous materials artefacts ● Corneliu Beldiman
Osseous materials artefacts in Prehistory and Protohistory of Romania ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs
Methodology of study of osseous materials artefacts ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs
Osseous materials and artefacts of Geto-Dacians ● Corneliu Beldiman
The Dacian fortress of Ardeu ● Iosif Vasile Ferencz
The Dacian osseous materials artefacts discovered at Ardeu-“Cetăţuie” ● Corneliu Beldiman
The Dacian vestiges from Hunedoara-“Grădina Castelului”. Osseous materials artefacts ● Iosif Vasile Ferencz, Corneliu Beldiman
The Dacian fortified settlement from Sighişoara-“Wietenberg”. Osseous materials artefacts ● Iosif Vasile Ferencz, Corneliu Beldiman
A special red deer antler artefact: the sleeve discovered at Unip-“Dealul Cetăţuica” ● Corneliu Beldiman
Antique craftsmanship of osseous materials. Data of experimental archaeology ● Marius Barbu
The workshop from Ardeu. Reconstruction ● Iosif Vasile Ferencz, Marius Barbu
Documentary film. Supplementary details for the ancient ambiance ● Iosif Vasile Ferencz
Short introduction in the Dacian imaginary. The real and fabulous bestiary ● Iosif Vasile Ferencz
Figuri / Figures ● Corneliu Beldiman
Catalogue of bone and antler artefacts ● Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Iosif Vasile Ferencz
Bibliografie / Bibliography ● Corneliu Beldiman
Lista abrevierilor / Abbreviations ● Corneliu Beldiman
Lista figurilor / Caption of figures ● Corneliu Beldiman
Lista planşelor / List of plates ● Corneliu Beldiman
Planşe / Plates ● Corneliu Beldiman