ARTĂ ŞI ISTORIA ARTEI

VIZIBIL ŞI LIZIBIL ÎN IMAGINEA FOTOGRAFICĂ ŞI ÎN EXTENSIILE EI
VISIBLE AND READABLE IN THE PHOTOGRAPHIC IMAGE AND ITS EXTENSIONS

Eugen Savinescu

carte
ISBN 978-973-1868-97-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea constituie o introducere utilă în numeroasele aspecte ale celor mai importante viziuni, curente vizibile şi lizibile ce au format şi au influenţat artele vizuale contemporane privite din prisma fotografiei, de la începuturile ei şi până în zilele noastre.