ARTĂ ŞI ISTORIA ARTEI

BAZELE FOTOGRAFIEI ARGENTICE
THE BASES OF ARGENTIC PHOTOGRAPHY

Feleki Károly

carte
ISBN 978-606-543-014-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea cuprinde pe de-o parte informaţii privitoare la gradul de rafinament tehnic la care ajunsese captarea şi prelucrarea imaginilor fotografice alb-negru la apogeul său din deceniul 90, pe de altă parte ea se constituie într-un îndreptar real şi uşor de utilizat pentru artiştii fotografi experţi, doritori să apeleze în vederea realizării creaţiilor lor fotografice la fascinanta şi elastica tehnologie argentică.