ARTĂ ŞI ISTORIA ARTEI

TRIALOG. ACTUALITATEA FOTOGRAFIEI AEGENTICE
TRIALOGUE. THE ACTUALITY OF THE ARGENTIC PHOTOGRAPHY

Feleki Károly, Dorel Găină Gerendi, Eugen Savinescu

carte
ISBN 978-973-1868-98-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„... se construieşte o pledoarie pentru fotografia alb-negru, pentru preţioasa fotogramă şi procedeul argentic, se readuc în atenţia cititorului camera lucida, camera obscura… Se apreciază derogările faţă de realitatea concret-vizibilă ale stenopegrafiei, şansele nuanţate ale fotografiei directe sau ale celei modelate… Se incriminează superficiala caracterizare a fotografiei ca o modalitate de vânare exactă a realului şi sentinţa este copios contrazisă, se pun în lumină nu doar şansa unei libertăţi de creaţie, ci şi aceea a personalizării şi unicităţii gestului artistic, precum şi farmecul unor distorsiuni şi compactări expresive ale unor scene distincte temporal, pentru că accesul intenţiilor interpretative ale artistului este superior permis în cazul fotografiei alb-negru…”

Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU