ARHEOLOGIE

ORGANIZAREA INTERNĂ A CASTRELOR DIN DACIA
THE INTERNAL STRUCTURES OF FORTS FROM DACIA

Felix Marcu

carte
ISBN 978-973-1868-52-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„...Autorul prezentului volum şi-a propus să ne prezinte armata romană din Dacia din punctul de vedere al organizării interne a castrelor. Asta a însemnat adunarea şi reconsiderarea pe baza progreselor generale ale arheologiei militare a tuturor elementelor descoperite în castre. Câştigul constă nu numai în înţelegerea mai bună a structurilor arhitectonice. Adesea dimensiunile exacte ale unui castru şi corecta interpretare şi dispunere a clădirilor comandamentului, a pretoriilor, a barăcilor sau a grajdurilor permit concluzii asupra efectivelor şi tipului unităţilor militare. Pentru asta trebuiau temeinic cunoscute şi aceste unităţi, cu istoria lor, cu atestările în Dacia şi cu armamentul lor. Succesul demersului de faţă se datorează strădaniei lui Felix Marcu de a afla adevărul, experienţei sale în arheologia militară şi strânsului contact, prin biblioteci şi specialişti, cu ştiinţă europeană. Ne aflăm în faţa unei lucrări deosebit de complexe, de dificile şi de utile arheologiei provinciale şi militare...”

Prof. dr. IOAN PISO