FILOLOGIE

LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN
THE ROMANIAN LANGUAGE WITHIN EUROPEAN CONTEXT

Oliviu Felecan

carte
ISBN 978-973-1868-91-2
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Acest volum reuneşte o parte dintre studiile şi articolele autorului elaborate în primii zece ani de carieră universitară (1998–2008) şi abordează domenii de larg interes: lingvistică şi filologie romanică, onomastică (îndeosebi antroponimie), lexicologie (vocabular), limba şi literatura latină, cultură şi civilizaţie clasică, istorie, religie, filozofie ş.a.