FILOLOGIE

ONOMASTICON
ΌΝΟΜΑΣΤΙΚΌΝ
STUDII DESPRE NUME ŞI NUMIRE. I
STUDIES ON NAME AND DENOMINATION. I

Coordonator: Oliviu Felecan

carte
ISBN 978-606-543-110-2
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS

Cultură / Lingvistică / Onomastică: numele în societate

Minodora Barbul, Andreea Dumitrescu
Interferenţe române, maghiare şi engleze în antroponimia din Baia Sprie

Alina Bugheşiu
Antroponimia virtuală: o abordare socio- şi psiholingvistică a numelor din lumea virtuală

Nicoleta Cîmpian
Prenume occidentale în zona Maramureş

Nicolae Felecan
Categoriile antroponimice: nume, supranume, poreclă

Oliviu Felecan
Ancheta antroponimică – aspecte socio- şi psiholingvistice reflectate în realizarea ei

Anita Meţac Andreica
Interferenţe iudaice în antroponimia maramureşeană.
O perspectivă istorică

Adelina Emilia Mihali
Antroponime, supranume, porecle în onomastica firmelor din Borşa

Dana Orzac
Influenţa italiană şi spaniolă în antroponimia maramureşeană

Georgeta Rus
Contactul lingvistic româno-francez reflectat în antroponimia din nord-vestul României

Sorin S. Vişovan
Modalităţi de identificare a persoanelor în comunităţile rurale de pe Valea Izei (judeţul Maramureş)

Numele în literatură

Georgeta Corniţă
Câteva observaţii privind stilistica numelui propriu în opera literară

Gheorghe Glodeanu
Mircea Horia Simionescu şi vocaţia experimentului literar

Cornel Munteanu
Poetica titlului eminescian

Actul pragmatic al numirii

Daiana Felecan
Observaţii privind utilizarea unor alocutive de identificare în limba română actuală – exemplul Preşedintelui României

Mihaela Munteanu Siserman
Perspective contrastive (franco-române) ale determinării numelor proprii de persoană: cazul articolului nehotărât

Summary

Résumé

Contents

Table des matières