ARHEOLOGIE

ARTEFACTE DIN MATERII DURE ANIMALE ÎN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE GALAŢI. ENEOLITIC. CATALOG
OSSEOUS MATERIALS ARTEFACTS IN THE COLLECTION OF HISTORY MUSEUM OF GALAȚI. AENEOLITHIC. CATALOGUE

Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie

carte
ISBN 978-606-543-277-2
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 60 lei

Cuprins

Proiectul „Digitizarea patrimoniului cultural mobil al Muzeului de Istorie Galaţi. Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure animale” („DanubiOs”) / The project: “Digitization of the movable cultural heritage from the History Museum of Galaţi. Collection of Aeneolithic osseous materials artefacts” (“DanubiOs”)
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie
1. Proiectul / Project
2. Echipa / Team
3. Obiective generale / General objectives
4. Activităţi / Activities
5. Rezultate şi perspective / Results and sustainability

Situri eneolitice din Sudul Moldovei / Aeneolithic sites from Southern Moldova
Costel Ilie
1. Bereşti-„Dealul Bâzanului”
2. Bereşti-„Dealul Bulgarului”
3. Stoicani-„Cetăţuia”
4. Suceveni-„Stoborăni”

Industria materiilor dure animale. Studiu, importanţă, metodologie, rezultate / Osseous materials artefacts. Study, importance, methodology, results
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs
1. Studiul artefactelor din materii dure animale / Study of the osseous materials artefacts
2. Artefacte din materii dure animale în preistoria şi protoistoria României / Osseous materials artefacts in Prehistory and Protohistory of Romania
3. Metodologia studiului artefactelor din materii dure animale / Methodology of study of osseous materials artefacts

Industria materiilor dure animale în situri eneolitice din Moldova de Sud / Aeneolithic osseous materials artefacts discovered in sites from Southern Moldova
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs

Catalogul artefactelor din materii dure animale / Catalogue of osseous materials artefacts
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie
1. Bereşti-„Dealul Bulgarului”
2. Bereşti-„Dealul Bâzanului”
3. Stoicani-„Cetăţuia”
4. Suceveni-„Stoborăni”

Bibliografie / Bibliography

Lista abrevierilor / Abbreviations

Lista planşelor / List of plates

Planşe / Plates