FILOLOGIE

ÎNTRE LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE

Nicolae Felecan

carte
ISBN 978-606-543-125-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprins

Cuvânt înainte

ETIMOLOGII
Etimologia hidronimului Săsar
Semnificaţia toponimului Sprie
Românescul corp, moştenit sau neologic?
Originea şi evoluţia semantică a termenului cuvânt
Crăciunul, sărbătoare şi obiceiuri
Note lexicale şi etimologice

GRAMATICA
Cazul subiectului în propoziţiile independente
Cu privire la unele complemente (necircumstanţiale): secundar, comparativ, intern, prepoziţional
Complementul posesiv
Structuri gramaticale atipice
Nevoia de consecvenţă în analiza gramaticală

CULTIVAREA LIMBII
Avatarurile unei litere
Ortografierea siglelor şi abrevierilor
Greşeli de vocabular
Valorile gramaticale şi stilistice ale pleonasmului
O nouă lucrare normativă: DOOM2
Din nou despre DOOM2
Cuvinte şi expresii latineşti în presa românească
Cuvânt şi context în presa maramureşeană

LEXICOLOGIE
Abrevierea şi siglarea, surse ale creativităţii lexicale
„Schimbarea categoriei gramaticale” – un mijloc de îmbogăţire a vocabularului sau
o problemă de stilistică?
Preocupări dialectale în ziarul maramureşean „Gutinul” (1889–1890)
Terminologia creştină în limba română
Sacru şi profan în structura semantică a unor termeni religioşi din limba română
Variantele literare libere şi tendinţele de întrebuinţare în limba română actuală
Metafora în terminologia meseriilor (după ALR SN)
Observaţii asupra unor cuvinte din domeniul petrolului
Elemente arhaice latine în graiurile din nordul ţării
Categoriile lexico-semantice ale vocabularului, cu referire specială la omonime şi paronime
Omonimia, polisemia şi sistemul limbii
Creaţii proprii, elemente populare, arhaice şi regionale în traducerea Eneidei de către George Coşbuc
Limbajul religios-filozofic în scrierile lui Andrei Pleşu
„Limba de lemn” în lucrări lexicografice
Noţiunea „drum” în limba română

ANTROPONIMIE
Structuri antroponimice şi toponimice în Ţara Oaşului
Corelaţia nume oficial / nume neoficial în Ţara Oaşului
Influenţa vocativului asupra nominativului la numele de persoană în subdialectul maramureşean

CULTURA ROMÂNĂ
Lucian Blaga, Poemele luminii (ediţie tetraglosă)
Nichita Stănescu, Încifrarea şi descifrarea poeziei
Lazăr Avram, evadarea în poezie
Gheorghe Bulgăr, lexicograf
Silviu Berejan: „Limba şi neamul mi au insuflat energie şi putere de rezistenţă”
Suflete, prund de păcate
Rost, rosti, rostui
Romanitate de limbă, romanitate de cultură
Bibliografie
Indice de autori