FILOLOGIE

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XIII-LEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE DIALECTOLOGIE. VOL. I
THE PROCEEDINGS OF THE XIIITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF DYALECTOLOGY. VOL. I

carte
ISSN 2066-4478
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul I şi II reproduc o parte a comunicărilor prezentate la Al XIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, care a avut loc la Universitatea de Nord din Baia Mare în toamna anului 2008. Tematica lucrărilor: dialectologie istorică, graiurile dacoromâne, dialectele sud-dunărene, dialectologia şi ştiinţele onomastice, dialectologia şi limba literară, hermeneutica textului.