FILOLOGIE

ASPECTE ALE POLIFONIEI LINGVISTICE. TEORIE ȘI CONSTRUCŢIE
EDIŢIA A DOUA, REVIZUITĂ

Daiana Felecan

carte
ISBN 978-606-543-172-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Lucrarea de faţă s-a născut din dorinţa de a înlesni – printr-o sinteză – accesul filologilor la informaţia (imensă, disparată şi provenind din varii surse aflate nu întotdeauna la îndemană – publicaţii tipărite şi Internet –) strict necesară pentru familiarizarea cu noţiunile de bază ale polifoniei lingvistice. În prima parte a cărţii am prezentat câteva repere referitoare la teoria polifoniei lingvistice, utile interpretării materialului din partea aplicată a lucrării. Cercetarea întreprinsă s-a ţinut îndeajuns de aproape de bibliografia de specialitate, demers pe care nici nu îl putem inchipui altfel atâta timp cât problematica polifoniei cunoaşte (mai cu seamă în spaţiul european, dar nereducându-se doar la acesta) o tradiţie generos argumentată, începand cu dialogismul lui Mihail Bahtin, trecând prin abolirea ducrotiană a unicităţii subiectului vorbitor şi găsindu-şi confirmarea în demonstraţia Şcolii Lingvistice Scandinave (ScaPoLine) referitoare la „împăcarea” polifoniei lingvistice şi literare într-o expresie unitară, în interiorul discursului. În partea a doua – descriptivă şi interpretativă –, am încercat, în primul rând, să identificăm şi să lămurim aspectele referitoare la inventarul indicilor prezenţei mai multor voci sau puncte de vedere într-un enunţ, iar în al doilea rand, am formulat cateva consideraţii privind specificul procedeelor semnalate la nivelul categoriilor prezentate. (Autoarea)