FILOLOGIE

COMPLEMENTELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ. ELEMENTE DE SINTAXĂ ŞI FUNCŢIONARE DISCURSIVĂ
EDIŢIA A DOUA, REVIZUITĂ

Daiana Felecan

carte
ISBN 978-606-543-185-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Lucrarea de faţă – o gramatică parţială a limbii române actuale, un curs destinat, mai ales, studenţilor şi masteranzilor noştri, dar şi profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu şi liceu – are ca obiect de studiu sintaxa complementelor (necircumstanţiale).
Baza bibliografică a lucrării o constituie Gramatica limbii române, vol. I Cuvântul, vol. II Enunţul, ediţiile 2005 / 2008 , „cercetare de tip academic, reflectând nivelul şi cerinţele ştiinţifice ale momentului actual“ (GALR II 2008: 7) în domeniu, ale cărei precepte au fost confruntate cu cele ale altor lucrări de gramatică mai vechi (GA I–II 1963 / 1966, ca principal element de referinţă).
Obiectivul cursului îl constituie, în primul rând, explicitarea schimbărilor de viziune teoretică pe care le aduce lucrarea în discuţie, precum şi a terminologiei de specialitate recente, puţin sau deloc utilizată în manualele şcolare şi în majoritatea studiilor de gramatică tradiţională.
S a plecat de la constatarea (făcută în cadrul seminarelor studenţeşti, precum şi la examenele de definitivat şi de obţinere a gradului didactic II, pentru profesori) reticenţei studenţilor şi a profesorilor începători faţă de „noutăţile“ impuse de recenta lucrare academică.
În plus, întregirea cunoştinţelor referitoare la sintaxă, privită ca un „ansamblu sintactic“ (vol. II), nu este posibilă fără apelarea la cuvânt, „urmărit ca reprezentant al unei clase lexico-gramaticale, ca reprezentant al diverselor subclase, dar şi ca unitate concretă“, cu variate „disponibilităţi combinatorii“ ale sale şi ale clasei pe care o reprezintă (vol. I).
Numai din această viziune de ansamblu – „descrierea grupurilor“ (perspectiva structurală) şi analiza „funcţional-discursivă“ – pot fi înţelese noutăţile sintactice propuse.
(din „Introducere”)


CUPRINS

Introducere
Capitolul I: Preliminarii: perspective asupra conceptului de gramatică. Unităţile limbii. Enunţul
Capitolul II: Predicatul
Capitolul III: Complementul – privire generală
Capitolul IV: Complementul direct sau de obiect
Capitolul V: Complementul secundar
Capitolul VI: Complementul intern
Capitolul VII: Complementul indirect
Capitolul VIII: Complementul prepoziţional
Capitolul IX: Complementul de agent
Capitolul X: Complementul posesiv
Capitolul XI: Complementul comparativ
Texte literare pentru analiză
Bibliografie
Summary