FILOLOGIE

TOPONIMIE ŞI DIALECTOLOGIE

Vasile Frățilă

carte
ISBN 978-606-543-183-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprins


Cuvânt înainte


I. TOPONIMIE

Teritoriul de formare a limbii şi a poporului român. Argumente lingvistice şi toponimice
Toponimia văii inferioare a Târnavelor
I. Glosar
II. Structura semantică şi tipologică
A. Clasificarea semantică a toponimelor
B. Clasificarea tipologică a toponimelor
I. Toponime simple
II. Toponime derivate sau secundare
III. Toponime compuse
Particularităţi de limbă
Fonetică
Morfologia
Lexicul


II. DIALECTOLOGIE

Terminologia corpului omenesc în dialectul istroromân
I. Capul. Gâtul
II. Trunchiul şi organele interne
III. Organele genitale
IV. Membrele superioare şi inferioare
V. Diverse
VI. Consideraţii generale
Repartiţia dialectală a dacoromânei (istoricul problemei, cauzele şi vechimea ariilor dialectale)
Însemnări pe marginea Limbii descântecelor româneşti de Al. Rosetti
Structura etimologică a vocabularului limbii române
Un studiu inedit de dialectologie românească al profesorului G. Ivănescu: Graiul din sud-vestul Moldovei
Elemente meglenoromâne în volumul „Poveşti populare româneşti” de Cristea Sandu Timoc
Câteva observaţii asupra limbii din volumul „Pagini de folclor românesc din Serbia. Texte din colecţia lăutarului Sima G. Prunarević (1888–1969)”

Abrevieri

Sigle şi abrevieri bibliografice

Indice de autori