FILOLOGIE

FEMEIA ÎN ROMA ANTICĂ. O INCURSIUNE ÎN IMAGINARUL FEMININ ROMAN

Mihaela Paraschiv

carte
ISBN 978-606-543-181-2
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprins

Introducere
1. Imaginarul feminin în societatea antică – arhetipul mental grec
2. Mentalitatea romană între mos şi consuetudo
Cap. I. Numele femeii în lexicul latin
Cap. II. Numele atribuit femeii în etnogeneza romană
Cap. III. Statutul juridic al femeii romane
3.1. Scurt istoric al dreptului roman
3.2. Statutul juridic al persoanelor
3.2.1 Statutul libertăţii (status libertatis)
3.2.2. Statutul cetăţeniei (status civitatis)
3.2.3. Statutul familiei (status familiae)
3.3. Un principiu juridic roman: Femina semper in tutela
3.3.1. Puterea părintească (patria potestas)
3.3.2. Puterea maritală (manus)
3.3.3. Căsătoria romană (matrimonium).
3.3.4. Contractul de încredinţare (conventio in manum fiduciae causa)
3.3.5. Alte tipuri de uniuni matrimoniale
Cap. IV. Aspecte din viața femeii romane
4.1. Civilizația romană între idealul de viață rustic și urban
4.2. Viaţa femeii romane în familie
4.2.1. Rolul femeii în creşterea şi educaţia copiilor
4.2.2. Participarea femeii la cultul domestic şi la ceremoniile familiale
4.2.3. Treburile casnice ale femeii romane
4.3. Viaţa femeii romane în societate
4.3.1. Participarea femeii la viaţa politică
4.3.2. Participarea femeii la cultul public
4.3.3. Meserii publice practicate de femei
4.3.4. Viaţa mondenă a femeii romane
Cap. V. Prototipuri feminine în literatura şi iconografia romană
Cap. VI. Femeia în sentențele latine
Addenda. Periodizarea istoriei Romei
Bibliografie selectivă