FILOLOGIE

CONFLUENŢE LINGVISTICE ŞI FILOLOGICE
OMAGIU PROFESORULUI NICOLAE FELECAN

Coordonatori: Oliviu Felecan, Daiana Felecan

carte
ISBN 978-606-543-160-7
Anul apariției: 2011
Format: 16 x 23 cm
Nr. pagini: 622
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

CUPRINS


Dialectologie

GABRIEL BĂRDĂȘAN
Elemente lexicale moștenite sau creații interne ale istroromânei?
DUMITRU LOȘONȚI
Contribuții etimologice (II)
IULIA MĂRGĂRIT
Latinitatea „ascunsă” în lexicul graiurilor românești de la est de Bug, Ucraina
NICOLAE SARA MANDU
„Generația de vorbitori” și schimbarea în limbă
TEOFIL TEAHA
Un cuvânt moștenit din latină în graiul maramureșean actual
VASILE ȚÂRA
Un fenomen sintactic dialectal

Fonetică

FERNANDO SÁNCHEZ MIRET
Câteva observaţii asupra diftongării metafonice în limba română
VLADIMIR ZAGAEVSCHI
Reflecţii privind definiţia diftongilor şi statutul semivocalelor [i] şi [u] în limba română

Gramatică

SERGIU DRINCU
Punctuația lui însă
ȘTEFAN GĂITĂNARU
Complementul prepozițional în limba română veche
G. G. NEAMȚU
Câteva observații privind sintagmele posesive/ genitivale cu „al” + în limba română

Istoria limbii române

GHEORGHE CHIVU
Terminologia părților corpului în scrieri vechi românești
MARCU MIHAIL DELEANU
 și Î în trei înscrisuri bănățene din 1902

Jurnalism

ILIE RAD
Precursorii presei românești

Lexicologie

ANA-MARIA BOTNARU
Doi termeni generici de origine latină: pădure şi arbore
TRAIAN DIACONESCU
Antim Ivireanul. Structura retorică şi strategia argumentativă în Didahii
IONEL FUNERIU
Naturalia non sunt turpia
ADRIANA STOICHIȚOIU ICHIM
Cuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actual
EMIL SUCIU
„Turcisme” în Transilvania
AIDA TODI
Trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă şi stimularea creativităţii lingvistice
IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU
Adjective referitoare la numele statelor lumii

Limba și literatura latină, filozofie și cultură clasică

TRAIAN DIACONESCU
Concepția despre timp în tragediile lui Sofocle
TRAIAN DIACONESCU
Conceptul de verosimil în retorica și poetica latină
LIVIU FRANGA
Lirismul colectiv și formele sale în Antichitatea clasică. Lirismul colectiv laic
MARIANA FRANGA
Debutul lirismului individual la Roma. Primele forme ale poeziei lirice latine culte: lirismul dramatic
DAN NEGRESCU
O cale către Sfinții Părinți

Lingvistică și filologie romanică

IULIA BARBU
Verba dicendi latine care desemnează noțiunea „a pălăvrăgi”
ALFONSO GERMANI
Fraseologia romena collegata ai nomi dei mammiferi e le corrispondenti espressioni in italiano e francese
ANTONIO MALLOZZI
Alcuni termini di parentela nelle lingue romanze e in alcuni dialett i dell’Italia centro-meridionale
VASILE PAVEL
Frânturi de românitate în uriașul spațiu slav
MICHEL RATEAU
„Romania” ... în Périgord. Toponimele și patronimele franceze „Romania”, variantele și derivatele lor: un exemplu de nume de loc și de persoană care trimite la numeroase confuzii
POVL SKÅRUP
Omonimie lexicală parțială între verbe, un exemplu portughez medieval

Onomastică

OLIVIU FELECAN
Antroponimia maramureșeană – între tradiţie şi modernitate
VASILE FRĂȚILĂ
Oiconime bănățene de origine maghiară
SIMONA GOICU-CEALMOF
Originea prenumelui Nicolae
TEODOR OANCĂ
De la termeni dialectali munteneşti la nume de familie
MIHAI PETRE
Urbanonimie veche hunedoreană
ADRIAN REZEANU
Toponimie urbană în reprezentări cartografi ce
DOMNIȚA TOMESCU
Surse savante ale modernizării sistemului de prenume românești
WILLY VAN LANGENDONCK
Au numele proprii un înțeles etimologic?

Pragmatică

DAIANA FELECAN
Strategii comunicative în discursul politic electoral românesc actual
SANDA GOLOPENȚIA
Reflecții asupra actelor de vorbire în franceza regională
MARGARETA MANU MAGDA
„La mulți ani!”: Actul lingvistic de urare / felicitare în limba română
MIHAELA PARASCHIV
Implicațiile lingvistice ale politeții în scrisorile latine ale domnilor moldoveni

Miscellanea

ADRIAN ARSINEVICI
Citind, traducând (și editând) Frică și cutremur
LAZĂR AVRAM
Șapte gânduri despre un OM