FILOLOGIE

NUMELE ȘI NUMIREA. ACTELE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE ONOMASTICĂ. EDIȚIA I: INTERFERENȚE MULTIETNICE ÎN ANTROPONIMIE. BAIA MARE, 19–21 SEPTEMBRIE 2011
NAME AND NAMING. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONOMASTICS. 1ST EDITION: MULTIETHNIC CONNECTIONS IN ANTHROPONYMY

Editor: Oliviu Felecan

carte
ISBN 978-606-543-176-8
Anul apariției: 2011
Format: B5
Nr. pagini: 652
Copertă cartonată

CUPRINS

Cuvânt înainte

ANTROPONOMASTICĂ

Prenume

MINODORA BARBUL, Antroponimia unei generaţii internaționale în Baia Mare
Dana Covaci, Antroponimele dintr-o comunitate de romi: între tradiţie şi modernism
CARMEN DĂRĂBUŞ, VIRGINIA POPOVIĆ, Valori identitare în antroponimia satului Seleuș din Banatul Sârbesc
ANDREEA DUMITRESCU, Interferențe româno-maghiare în Coltău, un spațiu multietnic din județul Maramureș
NICOLAE FELECAN, Dinamica numelor de botez reflectată în antroponimia municipiului Baia Mare
OLIVIU FELECAN, Prenumele ţigăneşti: între antroponime şi nume de branduri
SIGRID HALDENWANG, Cum tratăm numele de botez într-un dicţionar dialectal? Studiu de caz: reprezentarea numelui de botez „Maria” în Dicţionarul transilvănean-saxon (DTS)
BERTIE NEETHLING, Dreptul la un nume bun: copiii din comunităţile musulmane şi xhosa
ANA-MARIA PRISĂCARU, Interferenţe lingvistice româno-germane în antroponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti)
AURA SPĂRIOSU, Tradiţionalism şi modernitate în sistemul antroponimic al românilor din Banatul sârbesc central


Antroponimie istorică

EMILI CASANOVA, Adaptarea unor nume de origine romanică (aragoneze, spaniole, franceze, italiene) la limba catalană / valenciană
ADRIAN CHIRCU, Nume de persoană în „Scrisori româneşti” din arhivele Bistriţei
GHEORGHE CHIVU, Valori stilistice ale numelor proprii în scrisul vechi românesc
RALUCA POP-CHENDEA, Transmiterea numelui în lumina inscripţiilor funerare din Dacia Romană
MĂDĂLINA STRECHIE, Numele romanilor – structură și aplicabilitate


Nume de familie

JÉRÉMIE DELORME, Dublul sistem al grupurilor de descendenţă şi adaptările numelor de familie în context diglosic francoprovençal / francez
INGA DRUȚĂ, Nume de familie provenite de la denumiri de funcţii şi grade militare: interconexiuni şi interferenţe
IVANA JANJIĆ, Nume de familie – supranume la aromânii din sudul Serbiei
IULIA MĂRGĂRIT, Observaţii asupra unor nume de familie din Basarabia
TEODOR OANCĂ, Nume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statistice
ILEANA-MARIA RATCU, Nume de familie în documente transilvănene
VIORICA RĂILEANU, Mărturii antroponimice privind unele funcţii dregătoreşti
RODICA-CRISTINA ȚURCANU, Adopție, adaptare și migrație etnolingvistică: nume de familie în Baia Mare și în Maramureș
VLADIMIR ZAGAEVSCHI, Nume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în zone periferice şi insulare


Antroponime neconvenționale: porecle, supranume, apelative, hipocoristice, nickname

TEODORA RODICA BIRIȘ, Porecle ale germanilor din județul Arad în secolele al XIX-lea și XX
DAIANA FELECAN, O categorie de apelative neconvenţionale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românesc
GEORGETA RUS, Antroponimia prezidențială și politică în presa satirică franceză
BERND SPILLNER, Hipocoristice ale tinerilor germani
ELENA UNGUREANU, Numele oficial şi numele virtual (nickname-ul)
WILLY VAN LANGENDONCK, O clasificare diacronică a poreclelor / supranumelor atribuite de către adulţi şi a celor atribuite de către tineri
CAMELIA ZĂBAVĂ, Porecla – o „insulă” de mentalitate arhaică în postmodernitate


Onomastică literară

DAVIDE ASTORI, Avra[ha]m şi Šara(i): când oxidoreducerea lingvistică învinge infertilitatea
NICOLETA CÎMPIAN, A numi și a numi potrivit în opera lui Pascal Quignard
ANNA FORNALCZYK, ALEKSANDRA BIELA-WOŁOŃCIEJ, Nume bune, nume rele. Aspectul axiologic al numelor proprii literare – O perspectivă cognitivă
LUCA GATTI, Sugestii pentru studiul antroponimiei şi toponomasticii trubadurilor
GHEORGHE GLODEANU, Semnificaţiile ezoterice ale onomasticii în proza lui Mircea Eliade
MONICA ADRIANA IONESCU, Monica și Aurelius Augustinus
IZABELLA KRIZSANOVSZKI, Antroponime cu gust
ADRIAN OȚOIU, Alegeri hiberniene: politica numirii în „La Doi Lebădoi” de Flann O’Brien
MARCELA OȚOIU, În căutarea numelui, în căutarea identităţii în romanele lui Patrick Modiano
THIERRY PONCHON, Le sens d’intention dans les anthroponymes païens de la „Chanson de Roland”
RODIKA URSULESKU-MILIČIĆ, Nume de personaje în proza românească din Voivodina


TOPONOMASTICA: TOPONIME, HIDRONIME, OICONIME, HODONIME

DANIELA BUTNARU, Toponimia personală din bazinul hidrografic al râului Neamţ
GHEORGHE CALCAN, Din toponimia comunei Săgeata, Județul Buzău
DOINA FILIMON DOROFTEI, Nume de localități menționate în inscripțiile transilvănene în limba latină din secolele al XV-lea – al XIX-lea
ANATOL EREMIA, Convergenţe şi identităţi onimice în toponimia românească
ALFONSO GERMANI, Nume de izvoare / fântâni din Lazio meridional
MIHAELA GRIGOREAN, Exerciţiu de hermeneutică transdisciplinară a unor toponime simbolice din Ţara Oaşului
SILVIA PITIRICIU, Detoponimice românești
MICHEL A. RATEAU, Hodonime urbane franceze având o legătură cu România. Motivarea denumirilor
BORIS STOJKOVSKI, Oνομαστικον του Σιρμιoυ. Numele regiunii Srem în izvoare bizantine


NUMELE ÎN SOCIETATE

Teoria numelor
MIHAI I. CRUDU, Frazemele onimice din microdiscursurile (de)onimice. O perspectivă interlinguală contrastivă româno-germană
OCTAVIAN GORDON, Diferenţe confesionale în redarea în limba română a numelor proprii de origine greacă şi latină din spaţiul literaturii ecleziastice. O perspectivă traductologică
MARGARETA MANU MAGDA, Pragmatică şi antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)
CLAUDIA GABRIELA PISOSCHI, Considerații teoretice asupra timpului și a „călătoriei” spațiale a unor nume proprii anglo-saxone
IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU, Numele proprii trebuie traduse? Dacă da, cum? Cazul numelor oficiale de state


Nume comerciale

ALINA BUGHEȘIU, Politica numelor de branduri româneşti: ieri şi azi
ERIKA KEGYES, Comunicarea prin nume de mărci şi strategii lingvistice ale punerii în scenă a acestora
ADELINA EMILIA MIHALI, Antroponime în denumirea firmelor din Sighetu Marmaţiei
MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, Nume de parfumuri: o analiză semiolingvistică
IGOR SKOURATOV, KEVIN BACQUET, Onomastica societăţilor: marketing şi expresivitatea limbii


Alte nume

MARIUS ALEXIANU, Sarea: reflexe onomastice în limba română
ANITA ANDREICA, Relaţia dintre antroponime şi zoonime în Baia Mare
LAZĂR AVRAM, GHEORGHE CALCAN, Industria petrolieră, sursă de terminologie ştiinţifică şi onomastică
RĂZVAN BRAN, Zoonime greceşti. Nume de câini în tratatul cinegetic al lui Xenophon
ANTONIO MALLOZZI, Nume populare și dialectale ale unor ciuperci din Italia Centrală
MARIA-CĂTĂLINA MURARU, Epitetele mariale – metafore antroponimice ale morţii şi ale durerii
DANA-LUMINIȚA TELEOACĂ, Impactul terminologiei religioase româneşti asupra domeniului onomastic (Sărbători creştine)
DRAGOŞ VLAD TOPALĂ, Toponimie și cromatică
THEODOR E. ULIERIU-ROSTAS, Nume funcționale și reprezentare în iconografia atică a satirilor. O tentativă de formalizare
Summary
Résumé
Contents
Table des matières