ARHEOLOGIE

AŞEZĂRI DACICE DIN VESTUL ŞI NORD-VESTUL ROMÂNIE
(SEC. II Î. CHR. – I D. CHR.). CU SPECIALĂ PRIVIRE LA DEPRESIUNEA ŞIMLEULUI
THE DACIAN SETTLEMENTS FROM WEST AND NOTH-WEST ROMANIA (2ND CENTURY BC – 1ST CENTURY AD). A SPECIAL FOCUS ON THE SIMLEU BASIN

Horea Pop

carte
ISBN 978-606-543-043-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 20 lei

Această carte abordează un segment mai puţin exploatat al civilizaţiei dacice din vestul şi nord vestul României, habitatul şi arhitectura civilă. Aparent mai puţin palpitante şi spectaculoase, informaţiile despre această temă aduc însă preţioase elemente care contribuie la reconstituirea vieţii cotidiene ale comunităţilor dacice de acum 2000 de ani. Valorificând toate informaţiile din literatura de specialitate şi propriile cercetări, autorul abordează fenomenul habitatului dacic vestic şi nord-vestic din mai multe perspective, reuşind să contureze o imagine coerentă despre spaţiul propus din punct de vedere demografic şi antropologic. Cartea, prin conţinutul său, se adresează atât profanului, dar mai ales specialistului din ţară şi străinătate, prin rezumatul consistent în limba engleză.