ISTORIE

DESPRE BISERICA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA. DOCUMENTE EXTERNE (1744–1754)
ON THE ROMANIANS’ CHURCH FROM TRANSYLVANIA. DOCUMENTS FROM ABROAD (1744-1754)

Editor: Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran

carte
ISBN 978-973-1868-75-2
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Prezentul volum de regeste pune în valoare documente externe, majoritatea pentru perioada 1744–1754, unele cunoscute şi valorificate de cercetarea de profil, altele inedite. Volumul este susţinut de un DVD care conţine reproducerea tuturor documentelor regestate şi salvate cu această ocazie. Organizarea regestelor s-a făcut în ordine cronologică, fiecare regest fiind însoţit de date referitoare la locul de depozitare al documentului, de ediţii, de referinţele bibliografice aferente şi de indicarea locaţiei unde documentul poate fi consultat în întregime pe DVD. O primă categorie cuprinde regestele invocate drept acte justificative de către mitropolitul Nenadović în favoarea dreptului său de jurisdicţie asupra Transilvaniei (21 februarie – 27 iunie 1755). Aceste documente au fost depozitate şi găsite la MOL, în copie sau original şi care datează din perioada 1656–1731. O a doua categorie cuprinde documentele păstrate la MOL sau la ADPF, Roma, fondul Collegio Urbano. Aceste documente sunt în legătură directă cu problematica şi personajele implicate în deceniul analizat, contribuind la o mai bună înţelegere a epocii. A treia categorie cuprinde actele concentrate în jurul evenimentelor şi personajelor deceniului analizat.A patra categorie include acele acte care depăşesc perioada analizată, dar cu legătură directă asupra problematicii din anii anteriori.