ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

SATUL TIMPULUI, TIMPUL SATULUI
CHILIOARA

Camelia Burghele

carte
ISBN 978-606-543-083-9
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Autoarea, Camelia Burghele, muzeolog la Zalău, este un veritabil specialist, care nu a dat la lumină atât o carte de istorie, cât una de etnografie, de etnologie și chiar de antropologie. Cu alte cuvinte, aici, pe lângă datele istorice, au fost culese mai ales datele vii, de la oamenii trăitori și martori; aceste date au fost apoi puse în valoare, interpretate, explicate, cu metodă și cu meșteșug, după regulile știinţei, pentru ca, atunci când a fost posibil, ele să fie integrate în serii largi de fapte și procese regionale, naţionale și globale, cu scopul de a scoate la iveală sensurile cele mai profunde și legăturile cele mai generale. În acest fel, satul Chilioara a intrat cu demnitate în circuitul cunoașterii locale, naţionale și universale, aidoma oamenilor săi, trăitori astăzi, în mare parte, în afara vetrei lor, la Zalău, la Cluj sau Oradea, dar și în Italia etc.
Cartea aceasta este una vie, fiindcă este formată din mărturii și confesiuni ale celor care mai sunt și își aduc aminte de vorbele bunilor și străbunilor lor. Sunt mărturii despre trecut, cu ecouri până la Marea Unire din 1918, la perioada interbelică a Regatului României Mari, la dictatul de la Viena, la Al Doilea Război Mondial, la instaurarea comunismului și ororile acestuia, la colectivizare, dar și la viaţă în genere.” (din „Cuvânt înainte” semnat de Acad. prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP)