ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

UN SECOL DE ISTORIE LOCALĂ ÎN IMAGINI
EGY ÉVSZÁZAD HELYTÖRTÉNETE KÉPEKBEN
A CENTURY OF LOCAL HISTORY IN PICTURES

Muzeul Judeţean Mureş

carte
ISBN 978-606-543-228-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 40 lei

„Urmând cercetările etnografice realizate în ultimii ani de către Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Târgu-Mureş, unul din obiectivele prioritare ale muzeului a fost constituirea unei arhive de fotografii-document, prin recuperarea acestora direct din teren, în principal din comunităţile rurale. Unul din proiectele de anvergură ce a urmărit acest obiectiv a fost programul Fotoetnografica, program de cercetare şi valorificare a patrimoniului material şi imaterial reprezentat de fotografia de familie, finalizat cu constituirea unei arhive digitale de fotografie veche de familie. Proiectul Un secol de istorie locală în imagini, având în această etapă concursul Bibliotecii Judeţene Mureş şi Harghita prin filialele comunale din Deda, Vătava, Hodac, Gurghiu, Saschiz, Albeşti, Adamuş, respectiv Topliţa, dar şi prin reţeaua Biblionet, ne-a dat posibilitatea de a reconsidera acest obiectiv prioritar de recuperare, arhivare prin digitalizare şi valorificare a unui patrimoniu cultural reprezentat de fotografii din arhive personale, cu certă valoare de documente etnografice şi istorii legate de aceste documente deţinute de comunităţi locale din judeţul Mureş. Prin acest obiectiv general, am urmărit nu doar tezaurizarea datelor şi analiza fotografiilor-document, ci şi conturarea identităţilor locale, privite într-o dinamică a configurării şi reconfigurării lor, restituirea prin fotografii a unei istorii locale de un secol precum şi implicarea, responsabilizarea comunităţii în raport cu trecutul, prin demersuri de menţinere, revitalizare şi transmitere a valorilor patrimoniului material şi imaterial local.” (Angela Pop)

„Albumul de fotografie etnografică este înainte de toate o sinteză a unor mesaje care vin dintr-o lume aproape apusă, care îşi prelungeşte însă existenţa dincolo de vreme şi de vremuri prin instantanee suprinse cu măiestrie artistică de maeştrii fotografi, „ciparii” oraşelor care au cutreierat satele sau la studiourile cărora ţăranii păşeau cu emoţie pentru a intra într-un alt fel de “veşnicie”. Ei se pozau cu convingerea că fotografierea lăsa în urma ei nu doar o amintire ci o adevărată moştenire a unor generaţii izvoditoare şi purtătoare de tradiţie.
Albumul fotografic, dincolo de valoarea documentară imagistică, concentrează, reprezintă şi o experienţă afectivă deosebită, emoţia declanşată de percepţia imaginilor cu chipuri, familii, port popular de sărbătoare, obiceiuri, ocupaţii, copilărie, armată sau război – toate acestea, introducându-ne în atmosfera satului de odinioară; sunt file care derulează rând pe rând clipe de bucurie din ciclul vieţii de familie, dar şi de restrişte, ipostaze ale manifestării demnităţii umane, dar şi vitregiile, ororile, nesiguranţa, refugierile şi răvăşirile stării de război în Ardealul încercat de istorie.
Fiind în primul rând un gest de restituire imagistică a circa un secol de istorie locală a localităţilor implicate în proiect, albumul developează în faţa privitorului o readucere aminte a unei lumi apuse, cu norme de viaţă, moralitate, cutume tradiţionale, gesturi, din păcate cele mai multe definitiv pierdute.” (Dr. Dorel Marc)