ARTĂ ŞI ISTORIA ARTEI

APARIŢIA SPIRITULUI POP ŞI INFLUENŢA ACESTUIA ÎN ARTA ŞI CULTURA CONTEMPORANĂ
THE APPEARANCE OF POP SPIRIT AND ITS INFLUENCE ON CONTEMPORARY ART AND CULTURE

Ioan Horvath Bugnariu

carte
ISBN 978-606-543-039-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„...premisele ideatice lăsate moştenire de Duchamp continuate de Cubism, Dada şi Suprarealişti, îşi găsesc împlinirea într-o nouă estetică urbană instaurată prin strategiile specifice ale mişcării pop între care regăsim legitimarea interesului artistic pentru obiectul banal gata făcut, produs al civilizaţiei de consum, pentru colaj şi asamblaj pentru mediile publicitare şi pentru estetica reproducerii fotografice (sau mai exact *reproducerea reproducerii*).
Avem în acest moment însumate toate datele care ne pot conduce la semnificaţia abordării tematice a prof. univ. dr. Ioan Horvath Bugnariu, privind influenţa spiritului pop asupra artei şi culturii contemporane, grafician de primă mână a generaţiei sale şi nu numai, al cărui interes pentru fotografie şi clişeu publicitar ca limbaj de comunicare şi exprimare artistică, se manifestă încă din anii studenţiei (1964–1970) perioadă în fapt, sincronă cu însuşi momentul artistic pe care îl tratează.
Prin urmare, decelarea germenilor orientării artistice a spiritului Pop se va face cu minuţia organizată a graficianului profesionist, susţinută de un „zoom fotografic” reglat pentru a aduce în actualitate prezenţa conştiinţei autorului – chiar dacă de pe un alt meridian – la festinul apoteotic al curentului ce are loc în anii ’68 –’70. (Prof. univ. dr. CORNEL AILINCĂI)