ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

ANALIZĂ MATEMATICĂ

Daniela Marian

carte
ISBN 978-606-543-091-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Cartea se bazează pe Cursul de Analiză matematică predat de autoare studenţilor din anul I de la Facultăţile cu profil mecanic ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
În primul capitol sunt prezentate câteva elemente de calcul diferenţial al funcţiilor reale de o variabilă reală. În capitolul II sunt prezentate mulţimi înzestrate cu anumite structuri. Capitolul III este dedicat calculul diferenţial al funcţiilor reale de mai multe variabile. În capitolul IV se studiază funcţii vectoriale de variabilă vectorială. În capitolul V sunt tratate funcţiile implicite. Următoarele capitole sunt dedicate calculului integral. În capitolul VI sunt tratate integralele curbilinii, capitolul VII este dedicat integralei duble, capitolul VIII integralei triple, iar capitolul IX integralelor de suprafaţă. Fiecare capitol conţine, pe lângă aspectele teoretice, numeroase exemple şi aplicaţii.” (Daniela Marian)