ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

ANALIZĂ MATEMATICĂ

Viorica Mureşan

carte
ISBN 978-606-543-090-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Materialul este structurat pe nouă capitole şi conţine noţiunile de bază din analiza matematică necesare fundamentării teoretice a unor capitole de matematici aplicate care sunt utilizate în disciplinele tehnice.
În primul capitol sunt prezentate noţiuni de analiză funcţională necesare în cele ce urmează. Capitolul al doilea cuprinde problemele de bază pentru funcţiile reale de o variabilă reală, de două şi de mai multe variabile reale precum şi noţiuni referitoare la funcţiile vectoriale de variabilă vectorială. Se prezintă apoi câţiva operatori diferenţiali. În capitolul trei sunt abordate funcţiile implicite şi extremele condiţionate, iar în capitolul al patrulea schimbările de variabile în expresii ce conţin derivate precum şi în expresii ce conţin derivate parţiale. Capitolul cinci conţine o scurtă prezentare a integralei nedefinite şi a integralei definite în sensul lui Riemann, după care se dau câteva metode de calcul aproximativ pentru integrala definită. Capitolul şase se referă la integrale improprii şi integrale cu parametri. În capitolul şapte se defineşte lungimea unui arc elementar de curbă, se prezintă apoi integralele curbilinii în raport cu arcul şi în raport cu coordonatele, precum şi unele aplicaţii ale acestora. În capitolul opt se defineşte integrala dublă, se prezintă metode de calcul şi câteva aplicaţii ale acesteia. În acelaşi mod ca integrala dublă este abordată şi integrala triplă, în ultimul capitol.
La sfârşitul fiecărui capitol sunt prezentate exerciţii şi probleme rezolvate, iar după modelul acestora se propun spre rezolvare alte exerciţii şi probleme.” (Din Prefaţa cărţii)