ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

O INCURSIUNE ÎN ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

Ştefan Iancu

carte
ISBN 978-973-543-084-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Prin această lucrare de excepţie, autorul se pronunţă cu modestie, dar şi cu o intensă acribie ştiinţifică, asupra unor aspecte actuale, dar şi de viitor ale domeniului noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, aducând un elogiu ingineriei din acest domeniu, disciplină pe care a slujit-o mai bine de 40 de ani şi, totodată, marilor personalităţi din România care au contribuit la dezvoltarea culturii universale ştiinţifice şi tehnice.” (Dr. Valentin Marin)