MEDICINĂ VETERINARĂ

BACTERIOZE LA ANIMALE
ANIMAL BACTERIOSES

Constantin Vasiu

carte
ISBN 978-973-7867-62-9
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea de faţă constituie o sinteză a datelor recente privind bolile produse la animale de către bacterii. Bolile sunt expuse conform clasificării etiologice şi după o schemă cadru care include: definiţia, un scurt istoric, răspândire şi importanţă, etiologie, epizootologie, patogeneză, tabloul clinic şi morfopatologic, diagnosticul, prognosticul, profilaxie şi combatere. Deşi tratamentul se include în măsurile de combatere, pentru o mai bună definire şi circumscriere a lui, a fost prezentat separat.
Cartea se adresează medicilor veterinari şi umani, biologilor, inginerilor zootehnişti, biotehnologilor sau altor specialişti din domenii înrudite şi nu în ultimul rând studenţilor din cele două ramuri ale medicinei, precum şi oricărui cititor sau utilizator al ei.