ANALELE BANATULUI

ANALELE BANATULUI
SERIE NOUĂ
ARHEOLOGIE – ISTORIE
XVIII / 2010

carte
ISSN 1221-678X
Anul apariției: 2010
Format: A4
Nr. pagini: 0
Copertă cartonată

CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

▪ ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, SORIN TINCU, Verbicioara Discoveries in Hunedoara
▪ VICTOR SAVA, MARIUS ARDELEANU, Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad / Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum
▪ DUMITRU PROTASE, Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968 / Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia. Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968
▪ ALEXANDRU FLUTUR, Cărămizile ştampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad şi Sânnicolau Mare / Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare
▪ RAOUL ŞEPTILICI, Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate / Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds)
▪ VASILE-BOGDAN DOMOCOŞ, Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia şi Pannonia / Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia
▪ CORIOLAN HORAŢIU OPREANU, Medalionul cu măşti din tezaurul de la Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografi ce şi influenţe culturale / The “Masks” Medallion from the Hoard at Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences

ISTORIE MEDIE

▪ DANIELA TĂNASE, Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din zorii Evului Mediu / On the Metal Craftsmen According to Early Middle Age Written Sources
▪ LIGIA BOLDEA, Un secol din evoluţia unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia / Un siècle de l’évolution d’un domaine fèodal du Banat champętre: les domaines de la famille noble Danciu de Macédonie
▪ ADRIAN MAGINA, Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević / A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević
▪ LIVIA MAGINA, Dreptul de târg şi procesul de urbanizare. Cazul Felnac / Market Right and Urbanization Process. Felnac Case

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

▪ DRAGOŞ-LUCIAN ŢIGĂU, Studenţi din Timişoara la şcoli şi universităţi europene (1730–1850) / Studenten aus Temeswar an europäischen Schulen und Universitäten (1730–1850)
▪ ZORAN MARCOV, CIPRIAN GLĂVAN, Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului / Die Geschichte Der Familie Nikolics In Einer Urkunde Aus Der Sammlung Des Banater Museums
▪ VASILE DUDAŞ, O personalitate marcantă a Banatului. Lucian Georgevici (1875–1940) / Une personnalité marquant du Banat. Lucian Georgevici (1875–1940)
▪ FELICIA ANETA OARCEA, Dinamica ştiutorilor de carte în comitatul Arad la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX / La dynamique des gens lettrés dans le comté d’Arad à la fin de XIXème siècle et au début du XXème
▪ RADU ARDELEAN, Viziunea lui Atanasie Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor / The Visions of Atanasie Marian Marienescu Upon the Old History of the Romanian People
▪ NICOLETA TOMA-DEMIAN, Augustin Weber (1833–1909) / Augustin Weber (1833–1909)
▪ IONELA MOSCOVICI, Banatul în aşteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze / Le Banat en attendant la paix, le prémices d’une mission française
▪ ADRIAN DEHELEANU, Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică / Die Ausstattung der rumänischen Aeronautik während der Zwischenkriegszeit
▪ VASILE RĂMNEANŢU, Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1933 / The Main Activities Developed by the Townhall of the Municipe of Timişoara in 1933
▪ DUMITRU TOMONI, Adunările generale ale regionalei „Astra Bănăţeană” (1937–1948) / Les réunions générales de la régionale « Astra Bănăţeană » (1937–1948)
▪ SÎNZIANA PREDA, A doua conflagraţie mondială, între document scris şi memorial / The Second World War Between Written and Memorial Document
▪ RADU PĂIUŞAN, Activitatea Uniunii Patrioţilor în Banat în anul 1944 / Die Tätigkeit des Patriotenverbands in Banat im Jahre 1944
▪ ANTONIO FAUR, Organizaţiile Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu din Bihor (1944–1946) / The Organizations of Maniu’s National Peasants’ Party in Bihor (1944–1946)
▪ EUSEBIU NARAI, Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) / La situation financière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948)
▪ CEZAR STANCIU, Jivkov şi Dej între prietenie şi interese. Relaţiile româno-bulgare după al doilea război mondial (1948–1964) / Jivkov and Dej Between Friendship and Interest. The Romanian-Bulgarian Relations in the Aftermath of World War II (1948–1964)
▪ MIODRAG MILIN, Sârbii din România sub imperiul „limbii de lemn” de la „Iuda” Tito şi „Genialul” Stalin spre jaloanele comunismului autohton / The Serbs in Romania Under the Rule of “Wooden Language” from “Yuda” Tito and Stalin “The Genious” to the Regulations of Domestic Communism
ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE, CATALOAGE, VARIA
▪ HEDY M-KISS, Antimise – analiză iconografică / Antimensia – Iconographic Analyses

RECENZII