ANALELE BANATULUI

ANALELE BANATULUI
SERIE NOUĂ
ARHEOLOGIE – ISTORIE
XIX / 2011

carte
ISSN 1221-678X
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS

LIGIA BOLDEA, Istoricului Costin Feneşan, omagiu la împlinirea vârstei de 65 de ani

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de Costin Feneşan

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

WOLFRAM SCHIER
Activitatea edilitară ca reflectare a cunoştiinţelor – complexe monumentale de şanţuri circulare (Kreisgrabenanlagen) din mileniul al V-lea î. Chr. din Europa Centrală / Construction as an Embodiment of Knowledge – Monumental Circular Ditch Complexes (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe in the 5th Millennium BC

MONICA MĂRGĂRIT, DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI
Production and Function of Barbed Points from the Gumelniţa Tell of Hârşova (Constanţa County) / Producţia şi funcţia vârfurilor barbelate din aşezarea Gumelniţa de la Hârşova (jud. Constanţa)

MIHAI GLIGOR
Relaţia om-câine în preistorie: resturi scheletice umane şi de canide. Practici mortuare, dovezi arheologice şi posibile semnificaţii / Human-Dog Relationship in Prehistory: Human and Canids Bone Remains. Mortuary Practices, Archaeological Evidence and Possible Interpretations

JOHN O’SHEA, ALEX BARKER, LAURA MOTTA, ALEXANDRU SZENTMIKLOSI
Archaeological Investigations at Pecica “Şanţul Mare” 2006–2009 / Cercetări arheologice la Pecica „Şanţul Mare” 2006–2009

AMY NICODEMUS
The Bronze Age and Dacian Fauna from New Excavations at Pecica–“Şanţul Mare” / Fauna în epoca bronzului şi epoca dacică în lumina noilor cercetări arheologice de la Pecica–“Şanţul Mare”

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, ANDREI BĂLĂRIE, ZSUZSANNA KOPECZNY
Descoperirile arheologice din hotarul localităţii Gaj (Serbia). Colecţia Almásy / Archaeological Findings At the Border Area of Gaj (Serbia). Almásy Collection / Archäologische Funde an der Grenze der Ortschaft Gaj (Serbien). Almásy – Sammlung

PHILIPPE HENRI BLASEN
De getis apud Nasonem ... la poesie d'Ovide comme source pour l'étude des getes / De getis apud nasonem ... Ovid’s Poetry as Source for the Study of the Getae

ALEXANDRU FLUTUR
Clădirile comandamentului din castrul de legiune traianic de la Berzobis / Headquarters Buildings in the Trajanic Legionary Fortress at Berzobis

ADRIAN BEJAN, LIVIU MĂRUIA, DANIELA TĂNASE
Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sânnicolau Mare – Selişte (jud. Timiş) / A Sarmatian Grave with Gold Adornments Found at Sânnicolau Mare – Selişte (jud. Timiş)

LAVINIA GRUMEZA
The Sarmatian Necropolis from Foeni (Timiş County) / Necropola sarmatică de la Foeni (jud. Timiş)

ISTORIE MEDIE

GEORGE TOMEGEA
Accesorii vestimentare şi podoabe în necropolele birituale din Transilvania (sec. VII–IX) / Clothing Accessories and Finery Found in Biritual Necropolises in Transylvania (7th–9th centuries)

FLORIN MĂRGINEAN
Cercetări privind necropola medieval timpurie de la Pecica – Şanţul Mare (sec. X/XI–XIII) / Research on an Early Medieval cemetery at Pecica – Şanţul Mare (10th/11th – 13th Centuries) / Forschung zur frühmittelalterlichen Nekropole in Pecica – Şanţul Mare (10./11.–13. Jahr.)

ZOLTÁN IUSZTIN
Comitele de Timiş. Un baron al Regatului medieval Maghiar / The Count of Timiş. A Baron of the Hungarian Kingdom / Der temescher Komes. Ein Baron Des Königreichs Ungarn

LIGIA BOLDEA
Mărturii asupra cnezilor din Banatul medieval de câmpie (secolul XIV – prima jumătate a secolului XV) / Testimony of the Knezes in the Medieval Plain Banat (14Th Century – First Half of the 15th Century) / Temoignages sur les knezes du Banat medieval de la plaine (le XIV-e siècle – la premiere moitie du xv-e siècle)

LIVIA MAGINA
Un destin feminin în Banatul sfârşitului de secol XVI: Barbara Moise / The Destiny of a Lady from Banat at the End of the XVI Century – Barbara Moise

RAOUL ŞEPTILICI
Un lot de monete de la Ferdinand I al Ungariei din tezaurul de la Satchinez (jud. Timiş) / A Batch of Coins From Ferdinand I of Hungary from the Hoard of Satchinez (Timiş County)

ADRIAN MAGINA
Notarii Caransebeşului în secolul al XVII-lea / Caransebeş Notaries in the Seventeenth Century

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

ZORAN MARCOV
Pistoale balcanice cu cremene din colecţia Muzeului Banatului Timişoara / Flint Balkan Pistols from the Collection of Banat Museum in Timișoara

ALICE REININGER
Die kameralistische Tuchmanufaktur in Apatin, 1764–1771 / The Cameralist Cloth Factory in Apatin, 1764–1771

CIPRIAN GLĂVAN
Premisele, geneza şi evoluţia presei de limbă germană din Banat între anii 1771–1867 / The Genesis and Development of German Language Newspapers in Banat. 1771–1867 / Anfänge und Entwicklung der deutschsprachigen Presse Aus Dem Banat. 1771–1867

MIODRAG MILIN
Sârbii la 1848–1849, în Banat şi Vojvodina / The Serbs from Banat and Vojvodina in 1848–1849

RADU ARDELEAN
Districtele medievale din Banat în viziunea lui Vicenţiu Grozescu / The Romanian Medieval Districts in Banat in the View of Vicenţiu Grozăvescu / Les contrées roumaines/valaques autonomes du moyen age en Banat vues par Vicenţiu (Vinsant) Grozescu (1838–1897)

NICOLETA DEMIAN
Medalii şi diplome ale meşterului Peter Schwarz din Jimbolia în colecţia Muzeului Banatului din Timişoara / Medals and Diplomas Awarded to Peter Schwarz from Jimbolia Found in the Collections of the Banat Museum in Timişoara

ADRIAN DEHELEANU
Începuturile aviaţiei române / The Beginnings of Romanian Aviation

CARMEN ALBERT
Ocupaţia sârbă din Banat în memorialistica bănăţeană / Serbian Occupation in Banat Memories (1918–1919)

MIODRAG CIURUŞCHIN
Mişcarea naţională românească pentru unirea Banatului cu România (februarie–august 1919) / The National Romanian Movement for the Union of the Whole Banat with Romania (February–August 1919)

VASILE DUDAŞ
Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Caraş-Severin / 1919 Parliamentary Elections in Caraş Severin County

VASILE RĂMNEANŢU
Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1934 / Activity of the Mayoralty of Timișoara in 1934 477

RADU PĂIUŞAN
Din istoricul activităţii Partidului Naţional-Popular în Banat în anul 1946 / From the History of P.N.P.'s Activity in Banat in the Year 1946 / Bref historique de l'activité du Parti National-Populaire banatien pendant l'année 1946

VASILE RĂMNEANŢU
1965–1969: Banatul între liberalism şi tendinţe autoritariste / The Banat Between Liberalism and Authoritarian Tendencies

ANTONIO FAUR
Reflectarea în memorialistică (1946–1976) a activităţii de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria şi Transilvania de nord (1944) / The Actions to Save Hungarian and Northern Transylvanian Jews from Death as They Were Reflected in Memorial Writings (1944)

EUSEBIU NARAI
Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) (II) / The Financial-Banking System in the Region of Severin (1944–1948) (II) / La situation financière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948) (II)

RECENZII

I. C. BĂLTEAN, Câteva precizări cu referire la unele aserţiuni cuprinse în nota de recenzare a volumului The Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Draşovean), I. The Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Draşovean and Borislav Jovanović), EA The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, 245 p., 77 fig., ISBN: 978-973-27-2057-8, semnată de Elena-Cristina Niţu, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Tome XIII, Nr. 1, 2011, p. 91–98

VASILE RĂMNEANŢU, Costin Feneşan, Sub steag străin. Comuniştii şi Partidul Comunist din România în Arhiva Kominternului. (1919–1924), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011, 1095 p. 553

ZSUZSANNA KOPECZNY, István Petrovics, A középkori Temesvár. Fejezetek a Bega- parti város 1552 előtti történetéből, Capitulum IV, JatePress, Szeged, 2008, 164 pp.

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE