MARISIA. ȘTIINȚELE NATURII

MARISIA. STUDII ŞI MATERIALE. XXXI. ŞTIINŢELE NATURII

carte
ISSN 1016-9652
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CONTENT


BOTANY


Silvia OROIAN, Mihaela SĂMĂRGHIŢAN
Vegetation aspects of the Herghelia village hills (Mureş county) ● Aspecte de vegetaţie de pe dealurile satului Herghelia (judeţul Mureş)

Valeriu ALEXIU
Endangered plant species in the floristic composition of the perenial tall herb “megaforb” communities (Mulgedio-Aconitetea class) in Argeş county ● Specii de plante periclitate din compoziţia floristică a comunităţilor de buruienişuri înalte de munte – „megaforbiete” (clasa Mulgedio-Aconitetea) în judeţul Argeş

Mihaela SĂMĂRGHIŢAN, Silvia OROIAN
A new station for Fritillaria meleagris L. in Mureş county ● O nouă staţiune pentru Fritillaria meleagris L. în judeţul Mureş

Daniela Ramona BOTOŞ
Macromycetes from the Agaricales order among the “Gheorghe Sălăgeanu” collection of Târgu-Mureş Natural Science Museum (I) ● Macromicete din ordinul Agaricales în colecţia “Gheorghe Sălăgeanu” a Muzeului de Ştiinţele Naturii din Târgu-Mureş (I)


ZOOLOGY


Svetlana BACAL
Contributions to the knowledge of the beetles fauna from Brassica napus oleifera L. crops in the Republic of Moldova ● Contribuţii la cunoaşterea faunei de coleoptere din cultura de rapiţă din Republica Moldova

Petru Vasile ISTRATE
Latest data concerning the spread of phytophagous Cerambycidae Coleoptera in the Târnava geographical basin ● Noi date reprezentând răspândirea coleopterelor cerambicide fitofage în bazinul geografic al Târnavei

Mihaela CRISTESCU
Data about noctuid lepidoptera species (Lepidoptera, Noctuidae) identified in an urban ecosystem – The Botanical Garden Galaţi, România ● Lepidoptere noctuide identificate într-un ecosistem intraurban – Grădina Botanică Galaţi

Zoltán SZOMBATH
Systematic check list for the collection of birds partial skeletons in Mureş County Museum, Natural Science Department ● Catalogul sistematic al colecţiei de schelete parţiale de păsări a Muzeului Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii Târgu-Mureş


PALEONTOLOGY


Vlad A. CODREA, Alexandru SOLOMON
The giant deer Megaloceros giganteus (Cervidae, Mammalia) at Seleuş (Mureş district) ● Cerbul gigant Megaloceros giganteus (Cervidae, Mammalia) de la Seleuş (judeţul Mureş)

Rodica CIOBANU
Collections and collectors: The Samuel von Brukenthal mineral collection ● Colecţii şi colecţionari: colecţia de minerale Samuel von Brukenthal


MUSEUM PEDAGOGY

Monica DUMITRU
The museums – specialized environments regarding the teaching system ● Muzeele – medii în procesul de învăţare

Ana-Maria MESAROŞ, Gabriela CUZEPAN
The Natural History Museum from Sibiu – The educational project My hero from nature ● Muzeul de Istorie Naturală Sibiu – Proiectul educaţional Eroul meu din natură