ISTORIE

CETATEA POIENARI. GHID MONOGRAFIE
THE POIENARI CITADEL. MONOGRAPHIC GUIDE

Nicolae Moisescu

carte
ISBN 978-606-543-022-8
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Lucrarea de faţă se adresează turiştilor care doresc să cunoască istoria acestui monument al Evului Mediu românesc şi tuturor celor care se încumetă să vadă şi să admire frumuseţile naturale ale Văii Argeşului şi să urce cele 1 480 de trepte pe Muntele Cetatea, acolo unde, cu veacuri în urmă, voievozii noştri au ridicat această puternică fortăreaţă, ca un ultim refugiu în faţa năvălitorilor şi unde Vlad Ţepeş s-a încumetat la 1457 să o refacă şi să o extindă pentru a putea face faţă oricăror atacatori.
În cuprinsul acestei cărţi sunt scoase în evidenţă calităţile remarcabile de gospodar şi bun organizator ale voievodului-erou Vlad Ţepeş, care s-a jertfit pentru idealul scump al apărării independenţei Ţării Româneşti, folosind metodele specifice Evului Mediu şi care se impuneau pentru asigurarea prosperităţii ţării şi continuarea luptei împotriva otomanilor. Acestea au generat, la rândul lor, o seamă de legende şi poveşti, care, transmise din generaţie în generaţie, îl prezintă pe Vlad Ţepeş ca pe un voievod-erou, curajos, dârz şi necruţător în lupta împotriva duşmanilor interni şi externi.
De remarcat că toate legendele, născute dintr-o serie de întâmplări reale: lupta solitară, eroică a lui Vlad Ţepeş împotriva otomanilor, evidenţiază că ultimul refugiu al domnului, înainte de a pleca în Transilvania, l-a constituit Cetatea Poienari. Ea a fost una dintre fortificaţiile care au contribuit la victoria finală a românilor din anul 1462. Lui Vlad Ţepeş îi revine meritul de a fi întârziat pentru cel puţin şapte decenii înaintarea armatelor sultanilor către centrul Europei.”