ARHEOLOGIE

CĂLĂREŢII STEPELOR. SARMAŢII ÎN SPAŢIUL NORD-PONTIC
HORSEMEN OF THE STEPPES. THE SARMATIANS IN THE NORTH PONTIC REGION

Vitalie Bârcă, Oleksandr Symonenko

carte
ISBN 978-606-543-027-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Spaţiul nord-pontic (actualmente regiuni în cadrul Ucrainei şi al Republicii Moldova) a fost unul dintre teritoriile de bază ale locuirii sarmaţilor, care au jucat un rol important în istoria antică a acestei regiuni. Sarmaţii şi-au făcut apariţia în spaţiul dintre fluviile Don şi Nipru în secolul II a. Chr., devenind în scurt timp principala putere etnică şi politică a zonei. De acum încolo „factorul sarmatic” a avut un rol important în acest teritoriu, influenţând evoluţia social-economică şi politică a teritoriilor şi populaţiilor învecinate.
Cartea de faţă încearcă o prezentare sintetică a civilizaţiei sarmaţilor din spaţiul nord-pontic din intervalul cronologic cuprins între secolele II a. Chr. – IV p. Chr. Lucrarea este rezultatul efortului de acumulare, sistematizare şi analizare a vestigiilor arheologice aparţinând sarmaţilor din regiunea şi perioada analizată, precum şi al acelora care de-a lungul mai multor decenii au întreprins efectiv cercetările de teren şi s-au preocupat de studiul civilizaţiei sarmaţilor.”