Informaţii autor

Stelian Tofană
poza

Pr. Stelian TOFANĂ (n. 2 aprilie 1958, Budești, BN) – profesor de Studiul Noului Testament, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Studii: Seminarul Teologic, Cluj (1973-1978); Institutul Teologic Sibiu (1979-1983); Studii de doctorat – București (1983–1986); Doctorat – „Friedrich-Alexander Universität”, Erlangen (Germania 1990–1993); Burse Study Visit (Cambridge 1998, 2012).
Teza doctorat: „Iisus Hristos, Arhiereu veșnic, după Epistola către Evrei” (Cluj-Napoca 19961, 20002). Autor a mai multe cărți: Introducere în Studiul Noului Testament (vol. 1) – Text și canon. Epoca Noului Testament (Cluj-Napoca 2000); Introducere în Studiul Noului Testament (vol. 2) – Evangheliile după Matei și Marcu. Documentul Quelle (Cluj-Napoca 2002); Introducere în Studiul Noului Testament (vol. 3) – Evangheliile după Luca și Ioan. Problema sinoptică (Cluj-Napoca 2001); Simbolism și sacramentalitate în Evanghelia a patra (Cluj-Napoca 2003); Studiul Noului Testament. Curs pentru anul I de studiu (Cluj-Napoca 20041, 20052); Ghid de Studiu Biblic: Să citim și să învățăm împreună Biblia (Cluj-Napoca 2013). Autor a zeci de studii și articole publicate în țară și în străinătate; Membru în diferite Organizații Biblice naționale și internaționale; Editor in Chief al revistei „Sacra Scripta” (Centrul de Studii Biblice, Cluj-Napoca); Preot slujitor – Catedrala Ortodoxă, Cluj-Napoca.