Informaţii autor

Gabriel Moisa
poza

Doctor în istorie, conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Istorie al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Oradea. S‐a născut la 13 ianuarie 1970 în satul Varviz, comuna Popeşti, judeţul Bihor. Studii de istorie la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Babeş‐Bolyai” Cluj‐Napoca (1995), studii aprofundate (1996) şi doctorat la aceeaşi universitate (2002). Domenii de cercetare: istoriografia românească în anii regimului comunist, istoria contemporană a României. Este autor a peste 80 de studii de specialitate şi al mai multor volume, între care amintim: Istoria Transilvaniei în istoriografia românească (1965‐1989), Cluj‐Napoca, 2003; Direcţii şi tendinţe în istoriografia românească (1989‐2007), Oradea, 2007; Istoriografia românilor din Ungaria 1920‐2010. Între deziderat şi realitate, Giula, 2010; History, Ideology and Politics in Communist Romania 1948‐1989, Budapest, 2012; Structuri anticomuniste din vestul României. Grupul Adrian Mihuţ, Cluj‐Napoca, 2012; Frontul Plugarilor din Regionala Crişana‐Maramureş (1945‐1953), Oradea, 2012.