Informaţii autor

Manuela Marin
poza

Doctor în istorie din anul 2008 al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (titlul lucrării: Originea și evoluția cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu 1965–1989), cercetător postdoctoral al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada 2010–2012 (tema de cercetare: Între prezent și trecut: cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și opinia publică românească). Domenii de interes: istoria comunismului românesc în perioada lui Nicolae Ceaușescu, viața cotidiană în comunism, cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu. Este autoarea volumului Originea și evoluția cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu 1965–1989, Editura Altip, Alba Iulia, 2008 și a numeroase studii, printre care „Posteritatea unui dictator” în Ştefan Bosumitu, Mihai Burcea (coordonatori), Spectrele lui Dej. Incursiuni în bio‑ grafia şi regimul unui dictator, Editura Polirom, Iaşi, 2012, „Ascribing a New Political Identity: Women during the 1950’s. A Case Study on Săteanca Magazine” în Andrada Fătu-Tutoveanu, Rubén Jarazo Álvarez (coordonatori), Press, Propaganda and Politics: Cultural Periodicals in Francoist Spain and Communist Romania, Cambridge Scholars Publishing, 2013, „Ascultând Radio Europa Liberă în România lui Nicolae Ceaușescu” în Luciana M. Jinga, Ștefan Bosumitu (coordonatori), Între transformare și adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România, Editura Polirom, Iași, 2013.