Informaţii autor

Igor Şarov
poza

Doctor în istorie, conferenţiar universitar la Catedra Istorie Universală, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova. Interesele ştiinţifice se axează pe istoria Basarabiei în secolele XIX–XX, istoriografie universală, geografie politică, politică educaţională. A editat şi publicat mai multe studii, dintre care: Rolul boierimii (nobilimii) basarabene ca factor identitar în lucrările istoricilor ruşi din secolul al XIX‑lea, în Analele Asociaţiei istoricilor tineri din Republica Moldova, vol. V, 2004, pp. 151–155 (în colaborare cu Andrei Cuşco); Două istorii scrise de S. Palauzov şi Al. Zasciuc în preajma şi după unirea Principatelor Române, în Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, vol. editat de Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2005, p. 105–113 (în colaborare cu Iogor Ojog); Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia. Studii, materiale, surse şi sugestii (în colaborare cu Ștefan Ihrig, Vasile Dumbravă, Dietmar Muller), Chişinău, Cartdidact, 2008; Basarabia în isto‑ riografia rusă (1812–1862), Chişinău, 2012, 240 p.