Informaţii autor

Sorin Şipoş
poza

Doctor în istorie, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Oradea. S‑a născut la 14 iunie 1969 în satul Cuzap, comuna Popeşti, judeţul Bihor. A absolvit Facultatea de Istorie – Filosofie din Cluj-Napoca, specializarea istorie medievală, în anul 1993. Domeniul de cercetare: istoria istoriografiei, imaginea românilor în relatările călătorilor străini, putere şi imaginar politic în evul mediu şi în perioada premodernă. Autor a peste 12 cărţi, de unic autor sau în colaborare, dintre care: Etnie. Naţiune. Confesiune, 1996; Silviu Dragomir, Studii de istorie medievală, 1998; Silviu Dragomir – istoric, 2002; Antoine‑Françoise Le Clerc, Memoriu topografic şi statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Moldovei, provincii ale Turciei Europene, 2004 (în colaborare cu Ioan‑Aurel Pop); De la „Mica la Marea Europă” Mărturii franceze de la sfârşitul secolului al XVIII‑lea şi începutul secolului al XIX‑lea despre frontiera răsăriteană a Europei. Studii şi documente, 2006 (în colaborare cu Ioan Horga), Interpretazioni del documento storico. Valore documentario e dimensioni letterarie, Oradea – Padova, 2010 (în colaborare cu Dan Octavian Cepraga şi Ioan-Aurel Pop), Politici imperiale în Estul şi Vestul spaţiului românesc, 2010 (coord. Sorin Şipoş, Mircea Brie, Ioan Horga, Igor Şarov, Ion Gumenâi), Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, vol. I, II, 2012, The Historian’s Atelier. Sources, Methods, Interpretations, Cluj-Napoca, 2012 (coord. Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi), Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu, Sorin Şipoş, ediţie îngrijită şi studiu introductiv la Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2012, Colinde din Bihor adunate din Voivozi şi Cuzap (în colaborare cu Dan Octavian Cepraga), 2012 etc. A publicat peste 90 de studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate şi a prezentat comunicări la peste 80 de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale.